14.02.2016, 18:04

Kırgızistan’da Yatırım Ortamı

Kırgızistan’da Yatırım Ortamı

Kırgızistan sadece çok sayıda maden yatakları ve minerallerin bulunduğu ile değil, aynı zamanda ekonomik olanaklara sahip olması ile övünebilir. Ancak, ülkenin potansiyeli eskisi gibi bilinmediğinden dolayı ülke çeşitli alanlarda birçok projeleri gerçekleştiremiyor.

Kabar Kırgız Milli Haber Ajansı, ülkenin yatırım potansiyeli, hem de bu doğrultuda alınan önlemler üzerinde açıklama yapma talebi ile Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Yatırım Teşvik Ajansı Direktörü Almaz Sazbakov Zamirbekoviç’e hitap etti.

- Almaz Zamirbekoviç, resmi verilere göre, 2015 yılında yapılmış yatırımların hacmi 2014 yılına kıyaslandığında yaklaşık % 25 oranda artmıştır. Şu anda bu eğilimi desteklemek ve ülkenin yatırımlarını artrmak için neler yapılıyor?

- Doğrudan yatırım akışını artırmak amacıyla, Ajans tarafından ülkeyi yabancı yatırımcılar için yatırım cazibeli olarak konumlandıracak şekilde düzenli olarak çeşitli yatırım forumları, yuvarlak masa toplantıları düzenleniyor. Örneğin, bu yılın Ocak ayında Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliği ile birlikte iki ülkenin ticari ve ekonomik potansiyelini artırmak, Türk iş adamlarını Kırgızistan’da yatırıma çekmek amacıyla Kırgızistan-Türkiye Yatırım Forumu’nu yaptık.

Ayrıca, Çin, Türkiye ve İran’da forumların düzenlenmesi planlanıyor. Böylece, çeşitli sanayi sektörlerinde yatırımcı aranılıyor.

- Aralık 2015’te Pekin’de Kırgızistan-Çin Yatırım Forumu, Ocak 2016’da Ankara’da Kırgızistan-Türkiye Yatırım Forumu gerçekleşti. Ülkeye yatırım çekmede bu tür faaliyetler ne kadar etkilidir ve bu konuda tam olarak ne verir?

- Forumları düzenlemek, uluslararası arenada ülkenin yatırım cazibesini artırır, ilgi duyan yatırımcıları ülkede yeni işletmeler açmaya ilgilendirmekle birlikte ülkenin tüm dünyaya tanınmasını sağlar. Bu, ülkelerin iş topluluklarının bir araya gelmesi için bir tür köprübaşıdır ve ekonominin çeşitli sektörlerinde daha sonraki karşılıklı yararlı işbirliği için bir başlangıç noktasıdır.

- 2016 yılında ne gibi yatırım faaliyetlerini düzenlemek ve hangi uluslararası yatırım forumlarına katılmak planlanıyor?

- 2016 yılında bir dizi uluslararası yatırım forumlarını yapmak planlanıyor. En yakın faaliyetlerden bahsedersek, “Kırgızistan ve Rusya Federasyonu’nun Çelyabinsk bölgesi arasında işbirliğin perspektifleri” konulu yuvarlak masa toplantısına katılım planlanıyor, bu toplantıda çeşitli sanayi sektörlerinde işbirliği konuları ele alınacak.

Ayrıca, Moskova bölgesi piyasasına yerli inşaat şirketlerinin girmesi için Moskova bölgesinde inşaat üzerinde forum düzenleme planlanmıştır.

Yatırım Teşvik Ajansı Haziran 2016’da “Isık-Göl - 2016” Uluslararası Ekonomik Forumu’nu yapacak. Bu forum sadece Kırgızistan ve komşu ülkeler arasındaki ikili işbirliği geliştirmek için değil, aynı zamanda ülkemiz ile uzak yabancı ülkelerin iş çevreleri arasında karşılıklı yararlı ilişkiler kurmak için eşsiz bir platform olmaktadır.

Türkiye ve Çin ile forumlar düzenleme, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinin iş toplulukları ile görüşmeler yapma planlanmıştır.

- Yasal düzeyde dahil olmak üzere ülkenin yatırım çekiciliğini artırma açısından neler yapılıyor?

- 2015 yılında Kırgızistan Hükümeti, MOODY’s derecelendirme şirketinden B2 düzeyinde olumlu kredi notu adı. Bu yabancı yatırımcıları çekmek için iyi bir göstergedir. MOODY’s Invertors Service’in bilimsel araştırmaları ve kredi derecelendirmeleri küresel kurumsal yatırımcılar için yaygındır, hem de tüm dünyada yatırımcılar tarafından tanınıyor ve kullanılıyor. Bu durumda, yayınlanan değerlendirme, Kırgızistan’ın yatırım olanakları hakkında ilgiyi ve bilgiyi artıracak.

Üstelik, ülkemiz AB’nin istikrarlı kalkınma ve iyi yönetim teşvik etmenin özel sistemini (GSP+) kullanıcı statüsüne sahip oldu. GSP+ statüsünü kullanmak, AB pazarına ihracatını artırması ve çeşitlendirmesinde yeni olanakların sağlanması bağlamında Kırgızistan için çok önemli. Kırgızistan, AB ülkelerine 6 binden fazla ürün çeşidinin gümrüksüz ihracatını uygulamaya erişim aldı. Ayrıca, GSP+ statüsü Kırgızistan’a ekonominin çeşitli sektörlerini geliştirmede yabancı yatırım çekmesine yardımcı olacak. Daha önce ihracatçılar meyve ve sebzenin belirli türleri için yüzde 14,6 ve giysi için yüzde 5-9 kadar oranda gümrük vergisi ödüyordu.

Yatırım politikasının yasal çerçevesini geliştirme konusuna gelirsek, 2015 yılında “Kırgızistan’da yatırımlar hakkında” Kırgızistan yasası geliştirildi ve istikrarlı rejim hakkında düzeltmeler yapıldı. Yatırımcılar istikrar hakkında anlaşma imzaladığı tarihten itibaren 10 yıl süreyle diğer dolaylı vergi ve vergi dışı ödemeler hariç, katma değer vergisi dahil vergi ödeme koşulları için en uygununu seçme hakkına sahiptir.

- Yatırımcılar ile yerli halk arasında çatışmanın nedenlerini ortadan kaldırmak ve her iki tarafın haklarını korumak için devlet kurumları tarafından ne işler yapılıyor?

- 2014 yılında bu ya da öbür işletmenin açılışında halkın negatif duygularının oluşmasında bir eğilim görüldü. Şu anda bunun gibi çatışmaların ortadan kaldırılması için etkin çalışmalar yapılıyor.

Biz Kırgızistan ekonomisine yatırım yapmakta olan tüm potansiyel yatırımcılar ile anlaşma ve sözleşme yaparken bir dizi koşullar üzerinde ısrar ediyoruz. Bunlar ilk önce, yerel işgücünü işe almak, iyi çalışma koşulları sağlamak ve iyi ücretler sunmak. Buna ek olarak, madencilik sektöründe “Yeraltı kaynaklar hakkında” Kırgızistan yasası çalışıyor, bu yasa uyarınca, yatırımcılar yerli vakıflara bonus ödemesi gerekiyor ve sosyal paket oluşturmak zorundadır.

Ayrıca, ülkenin bölgelerinde etkin çalışmalar yapılıyor. Bu amaçla, düzenli olarak bölgelere gidiliyor, yerli iş çevreleri ve nüfus ile görüşmeler, yuvarak masa toplantıları düzenleniyor. Bu faaliyetler, yatırımcılara karşı olumlu bir tutum oluşturmayı ve bir bütün olarak ülkenin bölgelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasını hedeflemektedir.

Röportaj için teşekkürler!

Ermek Abdrisayev, Mirlan Alımbekov, Kabar Kırgız Milli Haber Ajansı