23.07.2016, 13:01

Балдар орточо эсеп менен күнүгө 400 мертебе, чоңдор 15 мертебе күлүшөт

*Эгерде Гавай аралдарынын айымдары кулагынын оң тарабына гүл кыстарып коё турган болсо, күйөөгө чыгууну каалап жүргөндүгүнүн белгиси болот. Ал эми гүлдөрдү канчалык көп кыстарып алса, каалоосу ошончолук күчтүү экендигин билдирет.

*Адамдардын 66%ы өбүшүп жатышканда көздөрүн жумуп алышат. Ал эми 34%ы өнөктөшүнүн реакциясына байкоо салышат.

*Сүйгөнү таштап кеткендердин 40%ы клиникалык депрессияга түшүп калышат.

*”Тирүү журналды” колдонгондордун 80%ы Америкада катталган.

*Ар бир адам өмүрүндө 20160 мүнөт же 14 күн өбүшөт.

*Беш адамдан экөө гана биринчи сүйгөнүнө үйлөнүшөт.

*Балдар орточо эсеп менен күнүгө 400 мертебе, чоңдор 15 мертебе күлүшөт.

*Аялдар эркектерге караганда автомобилдерди аялдамаларга жакшы токтотушат.

* Коомдук ажатканага баргандан кийин аялдардын 90%, эркектердин 75%ы колдорун жуушат.

*Адамдардын 65%ы өбүшүп жатканда моюнун оң капталына кыйшайып алышат.

Маалыматтар интернет булактарынан алынды