25.11.2016, 13:42

2016-жылдын 10 айында республикалык бюджеттин кирешеcи 96,8 млрд сомду түздү

Бишкек, 25-ноябрь /Кабар/. Отчеттук маалыматтар боюнча, 2016-жылдын январь-октябрында Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине ресурстардын түшүүсү 96 млрд 797,9 млн сомду же планга карата 98,2 пайызды (98 млрд 586 млн сом) түздү. 2015-жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүчтөргө салыштырганда ресурстардын түшүүсү 4,2 пайызга көбөйүп, акчалай туюнтканда 3 млрд 943,4 млн сомду түздү. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирди.

Түшкөн ресурстардын курамында басымдуураак салыштырма салмакты:
- Мамлекеттик салык кызматынан түшүүлөр (42,8%),
- Мамлекеттик бажы кызматынан түшүүлөр (24,7%),
- МКВдан түшкөн кирешелер (13,9%),
- Бюджеттик ссудаларды кайтаруудан түшүүлөр (3,5%) ээледи.

2016-жылдын январь-октябрында республикалык бюджетке түшкөн кирешелер 79 млрд 120,9 млн сомду түздү же пландын 96,5 пайызын түздү. 2015-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кирешелердин көрсөткүчтөрү акчалай туюнтканда 2 млрд 239,3 млн сомго азайды.

Салыктык түшүүлөрдүн жалпы көлөмү 65 млрд 286,5 млн сомду түздү же пландын аткарылышы 68 млрд 494,9 млн сом суммасындагы болжолдун 95,3 пайызын түздү. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кирешелердин көрсөткүчтөрү акчалай туюнтканда 8 млрд 933,6 млн сомго көбөйдү. Кирешелердин көлөмүндө салыктык түшүүлөрдүн үлүшү 82,5 пайызды түздү.
Мамлекеттик салык кызматы боюнча түшүү 41 млрд 406,7 млн сомду түздү же план 94,9 пайызга аткарылды.
Мамлекеттик бажы кызматы боюнча түшүү 23 млрд 879,9 млн сомду түздү же план 96,1 пайызга аткарылды.
Алынган расмий трансферттер, МИП гранттарын кошпогондо, 3 млрд 686,7 млн сомду же пландын 85 пайызын түздү.

Республикалык бюджеттин салыктык эмес түшүүлөрү 10 млрд 76,7 млн сомду түздү же план 110,4 пайызга аткарылды. Өткөн жылдын деңгээлине карата салыктык эмес кирешелер 8 млрд 157 млн сомго азайды.

Активдер жана милдеттенмелер 17 млрд 677 млн сомду түздү, анын ичинде ишканалар жана уюмдар мурда берилген ссудалар жана насыялар боюнча (пайыздарын эсепке алганда) планда көрсөтүлгөн 2 млрд 730 млн сомдун ордуна 2 млрд 561,3 млн сомду (пландын 93,8 пайызын) кайтарышты.
Мамлекеттик казыналык векселдер боюнча түшүүлөр 13 млрд 471,4 млн сомду же болжолго карата 103 пайызды түздү.

Маалымат үчүн
: Салыктык эмес түшүүлөрдүн түзүмүндө көбүрөөк көлөмдү бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары (9 млрд 180,8 млн сом) ээледи.
МИП – болгону 15 млрд 290 млн сомду түздү, анын ичинде МИП тышкы насыялары – 13 млрд 160,7 млн сом, МИП гранттары – 2 млрд 129,3 млн сом.