14.11.2016, 15:53

Жармастан: АТШда Тарант жеңди, Жавропа кат жазды

Жармастан: АТШда Тарант жеңди, Жавропа кат жазды

Мындагы окуялар ойдон чыгарылган, кокустан окшоштук болушу мүмкүн.

Алты деңиз, эки океандын кошулган жеринде АТШ деген мамлекет бар. Булардын АТШ-Башчысы абдан узун бойлуу келет. Аны көрүү үчүн атайын АТШга барып деле кереги жок. Дөңгө чыга калсаң же балкондон карасаң деле көрөсүң. Башы булутка жетип, ковбой калпагын кыйшайта кийип, дайыма төбөңдөн карап турат.

АТШны Жавропа мамлекеттери жанындай көрөт. АТШ дагы аларды жакшы көрөт. Кээде катарга тизип коюп хор ырдатат. Ыры “АТШ барда биз барбыз” деген бир эле сап. Ушул сапты миң кайталап айткандан Жавропа жадабайт, уккандан АТШ жадабайт.

Бул АТШга жалгыз гана чоң чөмүч Болушия каяша айталат. Ачуусу келгенде алдагы кыйшайган шляпаныңды ракета менен ыргыта атам деп турат. АТШ атса атып ийээрин да жакшы билет. Анткени Болушияга тийишем деп, жанагы Жавропа далай жолу барып, далай жолу аюсуна таланып араң качып кутулушкан. Аны билгендиктен Жавропалыктар АТШынын этегин кармап, бирдеме болсо кире качышты эбак ойлоп коюшкан.

Өткөн жумада АТШда АТШ-Башчы шайлоосу өттү. Шайлоосу мындай. Атайы тандалган эки кишини 203, 3 метрлик аралыкка катуу чуркатат. Кимиси алдыга келсе ошонусун президент кылып шайлап алышат. Бул жолу аялдан чыккан жөө күлүк дешип Иллари Чилинтон деген аялды жарышка салышкан. Экинчи тарабы чуркаган сайын чөнтөк башы шылдырап, деле кулакка жагымдуу угулган, миллиардер Допан Тарант дегенди байгеге кошушкан.

Жарышта Жавропа мамлекеттери Иллари Чилинтон айымды катуу сүрөштү. Анын сулуулугун, күлгөнүн, күйөөсүнүн койнунан бирөөнү кармап алса деле кечирип койгонун айтышып, аябай даңкташты. Берки Допан Тарант дегенди “талпылдап чуркаганын кара, өтүгү да чоң окшойт” дешип аябай шылдың кылышкан. Бирок Допан Тарант жөө жарышта Иллари Чилинтон айымды чаңга калтырып, биринчи келди.

Ошону менен АТШ Допан Тарант аттуу АТШ-Башчысын шайлап алышты. Муну көргөн Жавропа айласын таппай турган чагы. Акыры Иританиянын башчысы Мат Кереза Ней, Гербениянын башчысы Анжел Маркал деген айымдар өз-өзүнчө кат жазышты. Кызыгы экөө эки башка жазса дагы “Океандын ар жагына ашык кат”,- деген бир теманы коюшту. Ага Допан Тарант жооп бере элек.

Андай каттарды азыркы АТШ-Башчы Болама Тарак абдан жакшы көрчү. Эки кулач жооп жазчу. Эртеси эле Байыркы Чыгышта чаң түшүп жатып калчу. Дүйнө булардын ушундай сырдуу каттарынан катуу коркот. Ошондон улам “ылайым эле Жавропа менен АТШ кат жазышмак түгүл катташпай калышса кана” деген сөздөрдү көп айтышат.

Бирок булар катташпай, кат жазышпай туралышпайт. Анткени бир-бирин чоң чөмүч Болушиядан аябай кызганышат. Болушия кыйы-ын. Тушкин деген акынынын “Сенин көзүң соо көз эмес, соо көз минтип карабайт” деген саптарынан чуурутчу болсо Жавропа эрип кетиши мүмкүн. А Жавропанын эришин АТШ жактырбайт. Кызгангандан кызарып, муундары калчылдап кетмейи бар.

Ал эми чоң чөмүч Болушия бир килейген ракетаны бир колу менен ыргытып, бир колу менен тосуп алган калыбында Допан Тарантка куттук айтышты... Аны ал кандай түшүндү биз кайдан билели?!